KOVOVÝROBA
KOVOVÝROBA
STROJNÍ VÝROBA
TRYSKÁNÍ A LAKOVÁNÍ
Strojní výroba
ÚVODNÍ STRÁNKA
KONTAKTY
NAŠE SLUŽBY
Kontakty
Kariera
Reference
Naše služby
O nás
Úvodní stránka
Copyright © 2017 Silowelding
Naší specializací je výroba zařízení pro zpracování, dopravu a manipulaci se sypkými materiály a hmotami, jako jsou:
Šnekové dopravníky
Šnekové dopravníky vyrábíme ve dvou základních variantách: trubkové dopravníky a korytové dopravníky. Dopravníky jsme schopni vyrobit dle dokumentace dodané zákazníkem, nebo zajistit kompletní návrh na základě zadaných požadavků.
Pásové dopravníky
Pásové dopravníky slouží pro dopravu sypkých materiálů různých zrnitostí s možností dopravy velkých objemů na velké vzdálenosti. Pásové dopravníky vyrábíme v provedení otevřeném, uzavřeném, případně i utěsněném.
Námi dodávané typizované řady dopravníků:
Šnekové dopravníky (trubkové)
SD 108 SD 114 SD 121 SD 139 SD 168 SD 193 SD 219 SD 273 SD 323
Korytové dopravníky
KD 200 KD 250 KD 300 KD 320 KD 400 KD 500      
Naše šnekové dopravníky jsou především určeny pro dopravu suchých práškových a mírně zrnitých materiálů jako jsou cement, vápenec, písky a štěrky, případně i krmiva.
Námi dodávané typizované řady dopravníků:
PD 400 PD 450 PD 500 PD 550 PD 600 PD 650      
Rozdělovací klapky
Námi vyráběné rozdělovací klapky jsou určeny pro rozdělení, nebo změnu toku sypkých materiálů v technologickém procesu. V závislosti na množství a typu materiálu je vnitřní prostor klapky vyložen abrazi odolným materiálem, např. Hardox.
Pohon klapek může být ruční, pneumatický, nebo elektromechanický. Rozměry klapek a směr usměrnění toku materiálu jsou dle potřeby upraveny na základě požadavků zákazníka.
Šoupátkové uzávěry
Šoupátkové uzávěry jsou tvořeny robustním rámem z ohýbaných či válcovaných profilů a listem z otěruvzdorné oceli. Šoupátka jsou určena pro uzavření toku materiálu při vyprazdňování sil a zásobníků. Naše šoupátkové uzávěry je možno použít pro hrubě až jemně zrnné materiály.
Segmentové uzávěry
Segmentové uzávěry jsou určeny pro uzavření či regulaci toku materiálu při vyprazdňování násypek a zásobníků. Jejich konstrukce zaručuje plynulé otevírání, uzavírání i regulaci během vyprazdňovacího procesu. Ovládání segmentových uzávěrů může být ruční či pneumatické.
Gravitační klapky
Gravitační klapky jsou umísťovány převážně na výpadech z filtrů a cyklonových odlučovačů, kde slouží k oddělení okruhu se sníženým tlakem od okolí. Pro lepší funkci se obvykle používají ve dvojici. Klapky vyrábíme v provedení čtvercovém i kruhovém ve standardních rozměrech 400x400 a DN250, nebo na přání zákazníka.
Baličky ventilových pytlů
Pro balení finálních produktů technologií výroby stavebních směsí případně i dalších odvětví dodáváme dva typy baliček ventilových pytlů v závislosti a požadovaném výkonu.
Šneková balička SBVP 60
Jedná se o jednoduchý typ balícího zařízení určeného pro aplikace s menším objemem výroby. Teoretické balené množství je až 60 pytlů za hodinu. Výpadový šnek je možno modifikovat pro balení produktů do plastových nádob.
Turbínová balička TBVP 300
Turbínová balička je určena pro aplikace s vyšším objemem výroby. Naše zařízení je schopno nabalit až 300 pytlů za hodinu v závislosti na baleném materiálu. Balička může být dále doplněna o automatické shazování pytle a válečkovou trať pro expedici pytlů k paletizaci.